Apple đẩy nhanh việc mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc

Apple đẩy nhanh việc mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc

Những đứt đoạn trong chuỗi cung ứng ở Trung Quốc khiến Apple thúc đẩy việc mở rộng hoạt động sản xuất ở Ấn Độ, Việt Nam.
Source


Xem tiếp

Leave a comment