Bộ TT&TT: Nhãn hàng quảng cáo trên các kênh như Nờ Ô Nô sẽ bị phạt

Bộ TT&TT: Nhãn hàng quảng cáo trên các kênh như Nờ Ô Nô sẽ bị phạt


Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lập danh sách các trang xấu độc, nhảm nhí và phạt nhãn hàng có quảng cáo trên đó.
Source


Xem tiếp

Leave a comment