Ecovacs chặn robot hút bụi ‘xách tay’ tại Việt Nam

Ecovacs chặn robot hút bụi ‘xách tay’ tại Việt Nam

Sau Roborock và Dreame, robot hút bụi Ecovacs bản nội địa Trung Quốc cũng không thể sử dụng phần mềm tại Việt Nam.
Source


Xem tiếp

Leave a comment