Elon Musk lại tuyển người cho Twitter

Elon Musk lại tuyển người cho Twitter

Sau khi sa thải 50% nhân viên, Elon Musk lại khởi động việc tuyển dụng cho mạng xã hội, ưu tiên “người giỏi viết phần mềm”.
Source


Xem tiếp

Leave a comment