Apple có thể sắp làm phim về sự sụp đổ của FTX

Apple có thể sắp làm phim về sự sụp đổ của FTX

Bộ phim về Sam Bankman-Fried và sàn tiền số FTX nhiều khả năng được Apple dựng thành phim và phát trên dịch vụ Apple TV+.
Source


Xem tiếp

Leave a comment