Dùng Twitter tích xanh để lừa nạn nhân FTX

Dùng Twitter tích xanh để lừa nạn nhân FTX

Video deepfake giả mạo nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried lan truyền trên Twitter, dụ người dùng nạp thêm tiền.
Source


Xem tiếp

Leave a comment