Chọn máy chiếu xem bóng đá

Chọn máy chiếu xem bóng đá

Máy chiếu dùng để xem bóng đá nên là các model độ sáng cao, có chế độ xem thể thao, tầm giá ít nhất 10 triệu đồng.
Source


Xem tiếp

Leave a comment