Nhân viên Twitter có hai ngày để chọn làm tiếp hoặc nghỉ

Nhân viên Twitter có hai ngày để chọn làm tiếp hoặc nghỉ

Tỷ phú Elon Musk yêu cầu mọi nhân viên Twitter phải lựa chọn giữa làm việc cường độ cao hoặc bị sa thải.
Source


Xem tiếp

Leave a comment