Elon Musk nói chủ sàn FTX ‘không đáng tin’

Elon Musk nói chủ sàn FTX ‘không đáng tin’

Tỷ phú Elon Musk cho biết ông không bao giờ tin Sam Bankman-Fried, kể cả khi người này đề nghị góp ba tỷ USD để ông mua Twitter.
Source


Xem tiếp

Leave a comment