Cách Singapore thu hút dự án khởi nghiệp công nghệ

Cách Singapore thu hút dự án khởi nghiệp công nghệ

Sau khi tốt nghiệp Đại học quốc gia Singapore, Việt Dũng tham gia một startup rồi tự khởi nghiệp thay vì về nước sớm.
Source


Xem tiếp

Leave a comment