Loạt TV 65 inch mới giảm giá mạnh

Loạt TV 65 inch mới giảm giá mạnh

Các mẫu TV của Samsung, Sony, LG, TCL giảm 4-6 triệu đồng và đều là model mới ra năm nay.
Source


Xem tiếp

Leave a comment