Mark Zuckerberg sa thải hơn 11.000 nhân viên

Mark Zuckerberg sa thải hơn 11.000 nhân viên

Trong email gửi nhân viên ngày 9/11, CEO Meta Mark Zuckerberg thông báo sa thải 13% nhân viên và nhận trách nhiệm về sai lầm của mình.
Source


Xem tiếp

Leave a comment