Doanh số iPhone 14 đi xuống tại Trung Quốc

Doanh số của bộ bốn iPhone 14 giảm mạnh, cho thấy Apple đang gặp khó khăn ở thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Xem đầy đủ bài này…