Thương hiệu Việt chiếm ưu thế tại Plase Show 2022

Plase Show 2022, triển lãm các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp, có gần một nửa là thương hiệu Việt tham gia, cao hơn mức 20-30% của các năm trước.

Xem đầy đủ bài này…