Musk thu phí 8 USD mỗi tài khoản tích xanh

Bị chỉ trích về khoản thuê bao 20 USD/tháng, Elon Musk nói ông cần thu phí Twitter Blue để thanh toán các hoá đơn, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo.

Xem đầy đủ bài này…