Loạt TV tần số quét cao phù hợp xem bóng đá

Các mẫu TV với tần số quét 120 Hz và công nghệ hình ảnh mới nhất sẽ phù hợp xem nội dung tiết tấu nhanh như bóng đá.

Xem đầy đủ bài này…