Apple đóng băng tuyển dụng

Apple được cho là sẽ hạn chế việc tuyển nhân viên cho đến tháng 9 năm sau, trừ mảng bán lẻ.

Xem đầy đủ bài này…