Nơi dễ tổn thương nhất của Internet toàn cầu

Nơi dễ tổn thương nhất của Internet toàn cầu

Vùng Biển Đỏ, với 16 tuyến cáp quang chạy qua, trong đó có AAE-1 kết nối Việt Nam đi quốc tế, được coi là nơi mong manh nhất của Internet.

Source


Xem tiếp

Leave a comment