Apple: Không bao giờ có iMessage cho Android

Apple: Không bao giờ có iMessage cho Android

Apple cho rằng tạo liên kết với hệ điều hành của Google cho iMessage là lãng phí thời gian.

Source


Xem tiếp

Leave a comment