App Store hỗ trợ NFT

App Store hỗ trợ NFT

Apple bắt đầu cho phép các ứng dụng có mặt trên cửa hàng App Store có thể xem và giao dịch NFT bên trong.

Source


Xem tiếp

Leave a comment