Bình chọn smartwatch được yêu thích

Bình chọn smartwatch được yêu thích

Từ ngày 24/10, độc giả có thể bình chọn một trong 7 mẫu đồng hồ thông minh được đề cử trong chương trình Sản phẩm tôi yêu số thứ 8.

Source


Xem tiếp

Leave a comment