Người kế nhiệm Jony Ive rời Apple

Người kế nhiệm Jony Ive rời Apple

Phó chủ tịch Apple phụ trách thiết kế công nghiệp Evans Hankey chuẩn bị rời công ty, nhưng chưa rõ lý do và người sẽ thay thế.

Source


Xem tiếp

Leave a comment