Google đăng bài mỉa mai Apple bằng iPhone

Google đăng bài mỉa mai Apple bằng iPhone

Tài khoản Google Pixel công kích các sản phẩm mới của Apple, nhưng bị phát hiện sử dụng iPhone để đăng bài.

Source


Xem tiếp

Leave a comment