Camera trên iPhone 14 Pro Max: Đơn giản tạo khác biệt

iPhone 14 Pro Max nâng cấp đáng kể về camera với độ phân giải cao, chụp tối tốt, nhưng sự đơn giản trong sử dụng mới là lợi thế của sản phẩm.