Ông Trương Gia Bình: Metaverse sẽ là thế giới mới

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Vinasa Trương Gia Bình đánh giá metaverse sẽ trở thành thế giới mới, mang đến trải nghiệm Internet kiểu mới trong tương lai gần.