Jeff Bezos chia sẻ lý do đầu tư vào vũ trụ

Jeff Bezos đã từ bỏ vị trí CEO Amazon và dùng toàn thời gian cho chinh phục vũ trụ để “bảo vệ ngôi nhà Trái đất”.