Elon Musk nói Tesla sẽ vượt Apple

CEO Tesla Elon Musk lạc quan rằng công ty của ông sẽ vượt xa Apple về giá trị thị trường.