iPad 2022 ra mắt với cổng USB-C, nhiều màu sắc

iPad 10.9 mới có nhiều thay đổi đáng kể với viền màn hình mỏng hơn, đổi vị trí webcam và là mẫu iPad cuối cùng chuyển sang cổng USB-C.