Trăm nghìn máy đào Bitcoin đang ‘đắp chiếu’

Giá điện cao, độ khó của việc đào Bitcoin tăng vọt trong khi giá tiền số giảm khiến hàng trăm nghìn máy đào vẫn nằm yên trong kho.