Những mục tiêu cha mẹ không nên đặt cho con để tránh tổn thương

Khi mục tiêu của chúng ta sai, hướng đi của chúng ta cũng sai. Khi cha mẹ đặt mục tiêu sai cho con em mình, chúng ta có thể đang thiết lập chúng đến điều thất bại. Đừng đặt mục Tiếp…

Source