MSW Logo – Làm quen lập trình cơ bản đối với HS 4 – 5

MSW Logo – Làm quen lập trình cơ bản đối với HS 4 – 5

MSW Logo: Microsoft Windows Logo là một chương trình có mã nguồn miễn phí. Nó là một dạng của lập trình, hỗ trợ đồ họa 3D. MSW Logo chủ yếu dùng thiết kế biểu đồ, mẫu thống kê hoặc đồ thị. MSWLogo có thể được sử dụng để tạo ra các trò chơi hoặc các …

Source


Xem tiếp

Leave a comment