Hướng nghiệp cho học sinh tiểu học ở nước Đức

Tại Đức, giáo dục định hướng nghề nghiệp được lồng ghép vào chương trình từ tiểu học nhằm trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để bước vào xã hội. Giáo dục nghề nghiệp là một phần trong Tiếp…

Source