Sắm ăng-ten xem World Cup vì lo ứng dụng OTT nghẽn mạng

Thành Tín, 29 tuổi ở Hà Nội, quyết định mua ăng-ten bắt sóng truyền hình DVB-T2 thay vì xem trực tuyến World Cup qua ứng dụng OTT.

Xem đầy đủ bài này…