Cuộc chiến không cân sức với AI nhận dạng khuôn mặt

Khuôn mặt của Matthias Marx, cũng như hàng triệu người dùng Internet, bị sử dụng để kiếm lời mà không hề được anh cho phép.

Xem đầy đủ bài này…