Vivo khởi động chiến dịch sáng tạo hình ảnh bóng đá

Hãng tặng các điện thoại các dòng Vivo V25 cho người thắng cuộc trong chiến dịch sáng tạo hình ảnh, video bóng đá đồng hành World Cup 2022

Xem đầy đủ bài này…