Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max có thiết kế cao cấp, thời lượng pin, màn hình và camera tốt, nhưng Dynamic Island và màn hình luôn bật còn nhiều bất tiện.

Xem đầy đủ bài này…