Facebook lao dốc sau một năm đổi tên

Sau một năm Facebook đổi thành Meta, công ty ra mắt hai sản phẩm metaverse, nhưng bộ phận Reality Labs liên tục lỗ, còn giá trị vốn hóa giảm 70%.

Xem đầy đủ bài này…