Nỗi sợ bị AI ‘loại từ vòng gửi xe’

Nhiều người khi đi xin việc không ngại gặp câu hỏi khó, chỉ sợ không thể hiện tốt trước máy móc mà mất đi cơ hội.

Xem đầy đủ bài này…