Cửa hàng trải nghiệm Samsung Galaxy House đầu tiên ra mắt

Hàng trăm bạn trẻ đội mưa đến tìm hiểu và trải nghiệm hệ sinh thái Samsung Galaxy khi hãng công nghệ ra mắt mô hình Galaxy House, chiều 23/10.

Xem đầy đủ bài này…