Mark Zuckerberg bị chê xa rời thực tại

Mark Zuckerberg bị chê xa rời thực tại

Các chuyên gia cho rằng Mark Zuckerberg không nên cố theo đuổi tham vọng vũ trụ ảo metaverse mà cần tập trung cho các sản phẩm hiện có.

Source


Xem tiếp

Leave a comment