Dùng chung tài khoản Netflix phải trả thêm tiền

Người dùng chung tài khoản Netflix có thể phải trả thêm 3-4 USD (70.000-100.000 đồng) cho mỗi thiết bị kết nối mới từ đầu năm sau.