Vì sao độ khó đào Bitcoin vẫn tăng trong ‘mùa đông’

Các mùa đông tiền số trước, hàng loạt “trâu cày” đắp chiếu, còn năm nay hoạt động khai thác vẫn rầm rộ khiến sức mạnh tính toán liên tục tăng.