Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Học hỏi để cùng sống trong thế giới số

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 khai mạc sáng 11/10 với mục tiêu thúc đẩy và mở rộng quan hệ đối tác số Việt Nam với đối tác quốc tế.