Nhà làm game 19 tuổi kiếm chục nghìn USD nhờ Roblox

Jacob Girdler tiếp xúc với Roblox từ năm 9 tuổi và đã phát triển hơn 300 game, trong đó có trò chơi thu về 20.000 USD/tháng.