Vũ trụ buồn của Facebook

Tài liệu nội bộ rò rỉ cho thấy Meta, công ty mẹ của Facebook, “đốt” 15 tỷ USD vào metaverse nhưng chỉ tạo ra một vũ trụ ảo nhàm chán.