Nhà sản xuất YouTube Việt kiện chủ kênh Peppa Pig

Sconnect, đơn vị đứng sau nhân vật hoạt hình Wolfoo, tố bị chủ kênh Peppa Pig cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại gần 7 tỷ đồng.