Mở hộp iPhone 14 Pro và 14 Plus mới bán tại Việt Nam

iPhone 14 series bán chính hãng tại Việt Nam sớm khoảng một tuần so với năm ngoái và sử dụng mã riêng VN/A.