Chuyên gia quốc tế hiến kế cho TP HCM chuyển đổi số

Chuyên gia World Bank dẫn bài học kinh nghiệm của Singapore để đưa ra lời khuyên cho tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của TP HCM.