Vũ trụ ảo hoang vu

Một số metaverse được định giá hàng tỷ USD không còn sức hấp dẫn, có lúc nền tảng chỉ có 19 người dùng.