Tham vọng của Trung Quốc về công nghệ lượng tử

Trung Quốc đang thách thức vị thế của Mỹ trong cuộc đua máy tính lượng tử khi gặt hái những bước tiến lớn.